آشنایی باسنسور تشخیص سرعت

،یکی از پارامتر های مهم سیستم های موتوری سرعت خودرو است و وظیفه سنجش سرعت درخودروهای امروزی را سنسور سرعت برعهده دارد . این سنسور باداشتن یک پایه خروجی می تواند بصورت پالس ،اطلاعات مربوط به سرعت لحظه ای  خودرو را به  ecu ارسال کند .

معمولاٌ محل قرارگیری این سنسور  در خودرو های انژکتوری از جمله 206 مدلهای قدیم روی دیاق دیفرانسیل و درست بر روی دنده کیلومتر است.این دنده دقیقاٌ بروی شفت خروجی گیر بکس نصب شده و وظیفه آن به عنوان یک واسطه ،امکان نمونه برداری از سرعت پلوس ها یا همان سرعت خودرو است.این سنسور همیشه درحال کار بوده وبا دنده کیلو متر در ارتباط است.

نحوه عملکرد:

این سنسور بدین صورت است که با چرخش دنده پینیون ،سنسور توسط دنده کیلو متر پالس هایی به ECU میفرستد . به کمک پالسهایی که ECU دریافت می کند سرعت خودرو محاسبه میشود.اصولا سنسور سرعت در سرعت های بالاتر از 2 کیلومتر در ساعت در هر دور گردش شفت 8 پالس ارسال کرده و ECU ازاطلاعات آن برای بدست آوردن پارامتر های زیر استفاده می کند:

  • درک سرعت خودرو و نمایش آن
  • فهمیدن دنده درگیرشده در خودرو
  • تصحیح دور آرام هنگامی که خودرو درحال حرکت است (وقتی خودرو در حال حرکت است هوای ورودی خودرو از طریق دریچه گاز تامین می شود و با رها کردن پدال دریچه گاز بسته شده و هوای ورودی از طریق استپر تامین می شود)
  • بهینه کردن شتاب خودرو
  • کاهش مکث های خودرو

وقتی خودرو در حال حرکت است دربرای تعویض دنده ( معکوس) دریچه گاز بسته می شود برای تامین هوای ورودی ECU از سنسور سرعت سیگنالی دریافت می کند خودرو در حال حرکت است و سنسور دریچه گاز نیز با ارسال سیگنالی بسته بودن خود را اعلام می کند و ECU استپر موتور را تا آخرین حد خود باز می کند تا هم شتاب خودرو حفظ شود و هم  خودرو در حالت مکث قرار نگیرد. لحاظ شدن این موارد به راننده احساس راحتی بیشتری در رانندگی  میدهد که اصطلاحا به ان drive ability می گویند.

سرعت سنج در بعضی خودروها مثل 206 بدون سیم است cable less .سنسور سرعت ، سرعت خودرو را به ECUاعلام کرده و ECU نیز یصورت الکترونیکی این پارامتر را به آمپر اعلام می کند. 

اصلی ترین اثر خرابی سنسور سرعت:

با توجه به عملکرد اعلام سرعت خودرو ECU برای اعمال در پارامترهای پاشش وجرقه درصورت خرابی این سنسور اثر زیر را برجا میگذارد:

1.خاموش شدن موتور درهنگام رها کردن گاز در موارد خاص ( بخصوص پشت چرغ قرمز )

2.بد کار کردن موتور در سرعتهای بالا که  با افزایش سرعت بیشتر می شود.

منبع :net.خودرو

[باربری شریعتی] [باربری شریعتی]  [اتوبار شریعتی]  [اوزون تراپی] [باربری شریعتی]

 

باربری شریعتی